ရွန္ဂ်န္း ေစ်း Shenzhen Market

Facebook မရွိတဲ့ႏိုင္ငံမွာ အစားေသာက္ေကာင္းလို႔ ေနေပ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။  ကၽြန္မေနတဲ့ေနရာမွာအခုလိုဟင္းသီးဟင္းရြက္စံုစံုလင္လင္မေတြ႔ရသလို imported ေတြနဲ႔ဘဲ ႏွစ္ပါးသြားေနရလို႔အျမဲစိတ္ပ်က္မိတယ္။
shenzhen ေရာက္ေတာ့တရုတ္လိုမေျပာတတ္ေတာ့ေတာ္ေတာ္အဆင္မေျပျဖစ္တယ္။ အဓိကကေတာ့ အစားေသာက္ပါ.. ေရွာင္တဲ့အစာေတြမ်ားေတာ့ tour company က ညီမေလးတစ္ေယာက္ကို ဖုန္းထဲမွာ ၀က္သားနဲ႔ ပင္လယ္စာ မစားပါကိုဘယ္လိုေျပာလဲ လို႔ေရးခိုင္းတာ သူက "ဧ။္သူသည္၀က္သားမစားပါ၊ ပင္လယ္စာ ငါးမွလြဲမစားပါ၊" လို႔ေရးေပးတာကို ကိုင္ပီး စားေသာက္ဆိုင္တိုင္းလိုက္ျပရပါတယ္။
အဲမွာေနရရင္ေတာ့ ေန႔တိုင္းေစ်းသြားပီးမ်ိဳးစံုခ်က္ပစ္လိုက္မယ္လို႔စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တယ္။
ဒီပံုေတြကေတာ့ ေစ်းထဲလိုက္ပတ္ရင္းရိုက္ခဲ့တာပါ...  အဲဒီမွာလႊင့္ပစ္တာမရွိ အကုန္အသံုး၀င္ပံုဘဲ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spacer