ေပါက္ပန္းျဖဴသုတ္ (Katuri flower Salad)

ေပါက္ပန္းျဖဴ ေလးေတြကို

အထဲက ၀တ္ဆံေလးေတြေျခြ ရေႏြးေဖ်ာျပီး

  • ပုဇြန္ေျခါာက္မႈန္ႈ
  • သံပုရာသီး
  • ငရုတ္သီးစိမ္း
  • ၾကက္သြြန္နီဆီခ်က္
နဲ႕ စိမ္းစိမ္းခ်ဥ္ခ်ိဳေလးသုတ္စားရ ေအာင္။ေပါက္ပန္းၿဖဴသုတ္ (Katuri Flower Salad)

ေပါက္ပန္းၿဖဴသုတ္ (Katuri Flower Salad)


Comments