ကို

ကို႕ မ်က္၀န္းစို
ဆြဲေဆာင္မႈပိုလို႕
ေမွးမထင္ေပ်ာက္ကြယ္
လာမည့္ကာလ၀ယ္
လွမ္းရည္မွန္းမတတ္
ေမွ်ာ္ကိုးႏိုင္စြမ္းအင္
ခံႏိုင္ရည္အားနတၱိ
ထိုသည္အနာဂတ္
တ တတ္သည္မွာ
ညိႈ႕မ်က္၀န္းစုိ
တိမ္းလိုယြန္းယြန္း
ၿပတ္လုသြန္းၾကိဳးမွ်င္
ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိ
ေမ့ႏိုင္သည္မွာ
ဘ၀သင္ခန္းစာ

(29-5-1998)
Share:
spacer

No comments:

Post a Comment

ကူးကူးေရ...